Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών αιτημάτων πολιτών

Θέλετε να αιτηθείτε Φαρμακευτική Περίθαλψη ή Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης;

Θέλετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά και να παραλάβετε μια βεβαίωση ή ένα πιστοποιητικό;

Με αφορμή τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. 

Κοινωνική Μέριμνα -

Ευπαθείς Ομάδες

Πιστοποιητικά

Δημοτολογίου

Αντίγραφα Ληξιαρχικών 

Πράξεων

• Κοινωνικά επιδόματα-Παροχές
• Κοινωνική Υπηρεσία 

 

 

 

 

 

• Πιστοποιητικό Γέννησης
• Πιστοποιητικό Μητρώου
   Αρρένων
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής
   Κατάστασης
• Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων
   Συγγενών
 

 

• Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
• Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
• Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
• Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου
   Συμβίωσης